ಕೇವಲ ತೋರುಗಾಣಿಕೆಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡ

ಅಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 /2018 ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ ಸಮಯ.ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗು ಗ್ರಂಥಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರತಿಭಾರಂಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ

Read more