ಬಹುದಿನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆ ಶನಿವಾರ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು

ಅಂದು ಶನಿವಾರ ಬಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದೆಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದೆವು. ಅದು ಜನಮಿಡಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದ್ವಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ

Read more

ನಾನು ಕಂಡಂತ ಜನಮಿಡಿತ ಸಂಪಾದಕರು ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ | ಪಾಪು ಗುರು ಅವರ ಲೇಖನ

ಸುಮಾರು 1992 ರ ಇಸವಿ ಈಗಿನ ಜನತಾವಾಣಿ ಕಛೇರಿ ಆಗ ಹಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು .ಆಗ ನಾನಿನ್ನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು

Read more