ಸರ್,.. ನಾನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯೊದೊಂದೆ ಬಾಕಿ..

ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ಸಮಯ.ನಾನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ.ಶಾಮನೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನವೊಂದು ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ

Read more

ನಿಜ ಮಾನವತ್ವ ಮೆರೆದ ಸಾಧಕ,ತ್ರಿವಿಧದಾಸೋಹಿ, ಸಂತರ ಸಂತ ಅಮರ

ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನುವಂತಹ 111 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ’ ನಾಡಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಕಾವಿಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಡಿ

Read more

ಆ ಜರ್ಮನಿ ಬಾಲಕಿಯ ಮಾತಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗುರ್ ಬೆರಗಾದರು

ಹೌದು,ಆಕೆ ಇನ್ನು 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ. ಅದೂ ಜರ್ಮನಿಯಾಕೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗುರ್ ಅವರು ಈಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋದರು.ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬಾಲಕಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ

Read more