ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಗು; ತಾಯಿಯ ಕರುಳನ್ನೇ ತಿಂದು ತೇಗಿತ್ತು

ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಮಗುವೊಂದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು..ಕಡೆಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯದ್ಯರೇ ಸಾಯಿಸಿದರು.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಗು ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ… ಅಕ್ಷರ ಸಹ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವರೂಪಿ.
11 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹುಟ್ಟ ದ ಮಗುವನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಆಪರೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು.ಆಗ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಮಗು ತಾಯಿಯ ಕರುಳನ್ನೆ ತಿಂದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಷಯ..

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ.ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಕೈ ಯನ್ನು ಅದು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಷ್ಟು.ಇದಾದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ನರ್ಸ್ ಸಹ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ…

ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮಗು ಎಂದು ಕೊನೆಗೆ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರುವುದು ಅಸ್ಸಾಂ ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಅಳು ಸಹ ಕರ್ಕಶ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *