“ವಿಶ್ವ ರತ್ನ”ರಿಗೆ “ಭಾರತ ರತ್ನ”ವೇ?

  ಸಿದ್ದಗಂಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ, ಅದಾಗಲೇ ಬಿರುಬಿಸಿಲು ಏರಿತ್ತು, ತುಮಕೂರು ನಗರದಿಂದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾನಕ,

Read more