ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಹರಲ್ಲವೇ?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.24= ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ, ವೃತ್ತಿ ವೈಷಮ್ಯ, ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಸಲತ್ತು, ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆಯುವಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Read more