ಬಹುದಿನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆ ಶನಿವಾರ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು

ಅಂದು ಶನಿವಾರ ಬಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದೆಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದೆವು. ಅದು ಜನಮಿಡಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದ್ವಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ

Read more